top of page

HVA

Æira er programmet vi selv ikke hadde, men sårt trengte. Æira er mengdetreningen som gjør teori om til praksis. Æira er programmet som gjør deg tryggere i deg selv, en natt alene på akuttmottaket. Æira er programmet som ønsker å lose deg gjennom din neste eksamen på medisinstudiet.

HVORFOR

Alt startet i 2021. Mari, en av våre grunnleggere, opplevde gjennom medisinstudiet og nå som lege hvor stort gapet mellom lesesal og pasientrommet faktisk er. Trass leting etter det optimale læringsverktøyet fant hun bare simuleringsprogrammer som enten var utilgjengelige, umotiverende eller lite relevante. Hun fikk dermed ideen om å videreføre prosjektoppgaven rundt simulering, og sammen med en like engasjert medgrunder, Matilde, vekket de sammen ÆIRA til live.

HVEM

VÅRE PARTNERE

Aleap_Logo_Logo Full_Black.png

Kontakt oss

Address

Gaustadalléen 21

0349 Oslo

Kontaktinfo

+47 46447033

bottom of page